top of page
Rails 2.jpg

Krijg je toekomst terug

Home: Welkom

Heb vertrouwen in het vinden van een goede oplossing.

Krijg je toekomst terug.

Wij helpen een oplossing te vinden waar jij ze op dit moment niet verwacht.

Wij zijn er voor u als:

Particulier

Organisatie

Instelling

Een woordje uitleg.

Doel van bemiddeling.

Het doel van bemiddeling is tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen jullie, de deelnemers.

Een akkoord houdt in dat jullie dit akkoord respecteren.

Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis en het is dus, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

De voordelen van bemiddeling

Een conflict in der minne oplossen is wat de meesten van ons willen.

Toch worden nogal wat conflicten beslecht via gerechtelijke weg. Dat is niet verkeerd maar heeft een aantal nadelen.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de omgang.

Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms (meestal) vijandige karakter van de procedure.

Vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s willen we na het conflict verder kunnen met mekaar.

Bij het traject onder begeleiding van een bemiddelaar gaan jullie samen op kalme en serene wijze op zoek naar een voor jullie aanvaardbare oplossing voor jullie conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door jullie wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus niet alleen goedkoper, sneller en aangenamer maar meer op een goede verstandhouding in de toekomst gericht dan een gerechtelijke procedure.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Het verloop van een bemiddeling met een erkend bemiddelaar is een wettelijk vastgelegd traject.

Een eerste belangrijke component zijn de spelregels rond de interactie tijdens het gesprek. Ik, als bemiddelaar bewaak de communicatie en vraag het engagement van jullie om met respect naar elkaar te luisteren.

Ik peil vervolgens naar de feiten en gevoelens door te pendelen tussen jullie.

Daarbij krijgen jullie de gelegenheid te vertellen wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. Ik verwoord de gedachten en de gevoelens van jullie door samen te vatten.

Daarna peil ik naar de belangen en de wensen. De bedoeling hiervan is dat jullie begrip krijgen voor de emoties, de belangen en de behoeften van de ander. Gaandeweg zien jullie in hoe jouw gedrag overkomt bij de ander en hoe het komt dat de ander boos, teleurgesteld of verdrietig is. Deze inzichten vormen de basis voor (onverwachte) oplossingen.

In de volgende stap zoeken we naar concrete afspraken waardoor de situatie voor jullie ten goede wijzigt. Om dit te bereiken stel ik circulaire vragen. Bijvoorbeeld: 'Wat verwacht jij van de ander' of 'Waarin kan jij de ander tegemoet komen'. De vragen worden aan jullie gesteld zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan het herstel van de situatie.

Vervolgens nodig ik jullie uit om samen de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen te bespreken. Belangrijk is dat er geen winnaars of verliezers zijn. Jullie kiezen dan voor één of meer oplossingen en maken concrete afspraken.

Na afloop van het bemiddelingstraject en met akkoord van jullie leg ik de afspraken schriftelijk vast in een bemiddelingsovereenkomst.

Wat verwacht ik van u?

Een bemiddeling is een samenspel tussen mezelf als  bemiddelaar en jullie als deelnemers. In die zin is het lukken van een bemiddeling altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Het minimum is dat jullie naar mekaar willen luisteren, engagement tonen en dat er openheid, transparantie en vertrouwen is. Dat lijkt waarschijnlijk op dit moment niet gemakkelijk. Ik help jullie hierbij. 

Komt dit allemaal nog steeds onduidelijk over? Geen nood, in de eerste sessie zal ik dit jullie verduidelijken.

Het is nu eenmaal gemakkelijker om dit mondeling uit te leggen.


  • 1 uur

    €100,-/u = €50,- pp

  • 1 uur

    Op basis van offerte

  • Dagen aan het laden...

    €1250,- per dagdeel
Een sessie boeken

Stel je vraag

Bedankt voor de inzending!

Stel je vraag
Home: Contact

Contact

Bedankt voor de inzending!

Of stuur een Whatsapp op nummer +32496526101

bottom of page